Právní zpřístupnění

CBD Factum Právní informace - důvěryhodný partner

CBD Factum Ltd.
Clifton House Office 70
Fitzwilliam Street Lower
Dublin 2
Ireland

Telefon: + 34 951 20 48 58
Mondy - pátek: 10: 00 - 16: 00
E-mail: office@cbdfactum.com

Telefon: + 49 (89) 24 88 06 81
Mondy - pátek: 10: 00 - 16: 00
E-mail: office@cbdfactum.com

Telefon: + 44 870 39 22 686
Pondělí - pátek CET: 10: 00 - 16: 00
E-mail: office@cbdfactum.com

Director: Peter VARGA
Registered in Ireland
Company No. 651521

Odpovědný podle § 55 RStV:
Peter VARGA
Clifton House Office 70
Fitzwilliam Street Lower
Dublin 2

Evropská komise poskytuje online platforma pro řešení sporů (OS), dostupná zde: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nejsme povinni a ochotni se účastnit postupu urovnání sporu před rozhodčím soudem pro spotřebitele.

Legal Disclosure created with the Trusted Shops lawyer in cooperation with Wilde Beuger Solmecke lawyers.